Measure - be sure

Detekcja wycieku wody

Wykrywanie wycieków wody stosuje się w celu zapobieżenia ewentualnym szkodom  wynikającym z faktu wycieku wody. Detektory wycieku stosuje się zazwyczaj na podłogach technologicznych, pod klimakonwektorami, klimatyzatorami, agregatami chłodniczymi itp.